SWS staat in contact met burgers uit Rouveen, IJhorst en Staphorst.
Daarnaast heeft SWS contact met dorps- en wijkraden, kerken, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties in de gemeente.

Wat doet SWS als het gaat om buurtwerk:

  • signalen oppikken van burgers en andere organisaties en inspelen op deze signalen
  • Het ondersteunen van burgerinitiatieven die de ten goede komen aan de gemeenschap (door middel van bijvoorbeeld kennis en ervaring of hulp bij het organiseren)