Ook in de gemeente Staphorst zijn er ouderen, én jongeren, die zich eenzaam voelen.
SWS is kartrekker en initiatiefnemer in de aanpak van deze problematiek.

Wat doet SWS als het gaat om eenzaamheid:

  • Meldpunt voor burgers en professionals die eenzaamheid signaleren bij inwoners
  • Vroegtijdig signaleren van eenzaamheid door middel van seniorenbezoekers
  • Organiseren van een ‘week tegen de eenzaamheid’ om meer bekendheid aan dit probleem te geven
  • In gesprek met mensen die zich eenzaam voelen om samen naar een oplossing te zoeken
  • Professionele en vrijwillige organisaties bij elkaar brengen om samen eenzaamheid tegen te gaan
  • Organiseren van activiteiten zodat inwoners een dagbestedingsmogelijkheid hebben