Vanaf maandag 11 januari 2021 is er ee HELPDESK gestart waar Overijsselse inwoners, incl. betreffende AZC’s, vanuit Oost-Afrika (o.a. Eritrea/Ethiopië) en het Midden-Oosten (o.a. Syrië, Irak, Iran) vragen kunnen stellen en deskundig advies krijgen. Dit kan in eigen of de Nederlandse taal.

Dit is een project dat DMIT met steun van de provincie Overijssel en enkele suggesties vanuit gemeenten opgestart.

Onderwerpen kunnen zijn: Corona en het vaccin; verblijfsvergunning; gezondheid en slapen, stress; werk en inkomen; enz.

Een multidisciplinair intercultureel team van deskundigen (experts) zal mensen wegwijs maken in Nederland.

‘Meer informatie, o.a. in eigen taal, is te lezen in de bijgevoegde flyer ‘INTRODUCTIE HELPDESK’.

We zouden jullie vriendelijk willen vragen deze flyer ook te willen verspreiden onder de betrokken medewerkers in organisaties/gemeenten die rondom statushouders samenwerken. Het COA en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland zijn separaat gevraagd de flyer te verspreiden.

Zoals bekend voerde DMIT, www.dmit.nl, in 2018-2019-2020 met succes het project ‘cultuursensitief werken met en voor statushouders’ uit.

Er werd samen gewerkt met een Arabisch en een Eritrees/Ethiopisch expert team. Hieruit komen nu meerdere (deel)projecten als actie uit voort.

Voor de volledigheid vinden jullie in de bijgevoegde brochure onze resterende dienstverlening.

FLYER DMIT HELPDESK DEF DMIT_brochure_digital_A4 09-2018

DMIT_brochure_digital_A4 09-2018

Datum
Kosten

Locatie