Vanaf eind april wordt er in het klein, met maximaal 4 personen, weer buiten Jeu de Boules gespeeld.
Dit is volledig coronaproof.

Man of vrouw, jong of oud. Kortom een spel of sport voor jou en voor het hele gezin. Het is gemakkelijk te leren.
Er wordt op op maandag- en vrijdagochtend gespeeld op 1 van de 3 banen buiten.

Gegevens

Tijd
Datum
Kosten

Locatie