Hulp nodig?
De Klussendienst biedt incidentele, praktische hulp bij uitvoering van kleine klussen. Kunt u zelf of iemand uit uw omgeving, om welke reden dan ook, een klus niet uitvoeren en wordt hier redelijkerwijs geen bedrijf voor ingehuurd, dan kunt u een beroep doen op de Klussendienst.

Hoe werkt de klussendienst?
De Klussendienst werkt met vrijwilligers die kleine, incidentele werkzaamheden uitvoeren. Werving en begeleiding van deze vrijwilligers gebeurt door de SWS Vrijwilligerscentrale.
U vraagt hulp van de Klussendienst. De coördinator van de Klussendienst zoekt een passende vrijwilliger bij de hulpvraag.

Voor welke klussen kunt u hulp vragen?
Kleine klussen waar u af en toe tegenaan loopt en waarvoor u niemand, in uw eigen netwerk, kunt vinden om ze uit te voeren. Alleen klussen die eenmalig, eenvoudig van aard en kort van duur (ongeveer 1 uur) zijn.
Te denken valt aan:

  • Kleine reparaties in en om de woning zoals plintjes plakken en een schilderij ophangen
  • Klein onderhoud in de tuin zoals snoeiwerk en onkruid verwijderen

Voor welke klussen kunt u géén hulp vragen?
Er wordt geen hulp geboden bij structurele en/of risicovolle klussen, klussen van huishoudelijke – en/of verpleegkundige aard.

De Klussendienst biedt ook geen hulp daar waar al professionele hulp geboden wordt.

De klussen worden gratis uitgevoerd. De gemaakte materiaal kosten worden rechtstreeks betaald aan de vrijwilliger die de “klus gaat klaren”.

ICT-dienst

Er zijn ook een aantal vrijwilligers die vaardig en behulpzaam zijn voor hulpvragen op het gebied van het gebruik van de mobiele telefoon, een tablet, ipad, computer, printer etc. Dit wordt ICT-dienst genoemd. ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. De vrijwilliger kan bij iemand thuis langs gaan om uitleg te geven en te helpen met het gebruik van uw telefoon, tablet, ipad, laptop, printer.

Word vrijwilliger!
Wilt u graag iets doen voor anderen?
Word dan vrijwilliger bij de Klussendienst van SWS!
Meld u aan bij de Vrijwilligerscentrale van SWS.

Contact:
0522-465143 / 06-83774382 /  info@sws-staphorst.nl

Voor grote(re) klussen in huis en tuin hebben we een samenwerking met Present Meppel.

Klik hier voor de brochure Klussendienst