Woensdag 5 oktober
Manifest wordt getekend door de wethouder Alwin Mussche van het gemeentelijk
lang lopend project ‘’Een tegen Eenzaamheid’’
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Op woensdag 5 oktober zal er door diverse betrokken partijen en door de wethouder een manifest worden ondertekend waarin gezamenlijk het langlopende project “Eén tegen Eenzaamheid” zal worden aangegaan.

Er is in 2021 een plan van aanpak vastgesteld met een aantal te benoemen doelgroepen. Er wordt een meerjarenuitvoeringsplan opgesteld dat op 5 oktober wordt gepresenteerd aan verschillende netwerkpartners met als doel een manifest af te sluiten waarbij de gezamenlijke signalering en aanpak van eenzaamheid centraal staat.

Flyer SAMEN voor elkaar – sept 2022

Gegevens

Tijd
Datum

Locatie