Langer veilig thuis
Langer vitaal en veilig thuis blijven wonen. Dat is het doel van de huisbezoeken die vrijwilligers van Stichting Welzijn Staphorst doen. Ter gelegenheid van het 100e huisbezoek gaan Staphorster wethouder Alwin Mussche en brandweerman Roel Koning van Veiligheidsregio IJsselland mee naar het huisbezoek bij mevrouw Troost.

Vrijwilligster in hart en nieren
Het bezoek bij mevrouw Troost is voor vrijwilligster Coby Trul het zesde huisbezoek. Ze vertelt dat het voor haar een kleine stap was om de huisbezoeken te gaan doen. Ze werkt in de ouderenzorg en ook als vrijwilligster ging ze al eerder bij senioren op bezoek: “Oudere mensen spreken me gewoon heel erg aan”. Een stukje bewustwording vindt Coby het belangrijkste onderdeel van de huisbezoeken. Daarnaast zijn de meeste mensen blij met een bezoekje van de vrijwilligers, want het is vaak ontzettend gezellig. “Ik vertel er altijd wel heel duidelijk bij dat het vrijblijvend is en dat als de mensen het niks vinden, we het niet door laten gaan. Ook als tijdens het bezoek al halverwege de vragenlijst zijn, kunnen we gewoon stoppen. Het moet natuurlijk naast nuttig, ook leuk blijven.” aldus Coby voor ze mevrouw Troost gaat bezoeken.

Met open armen ontvangen
Mevrouw Troost staat al te wachten in de deuropening als Coby, wethouder Mussche en Roel Koning aankomen én de drie worden met open armen ontvangen. Nadat de wethouder mevrouw Troost een bloemetje heeft overhandigd, omdat het 100e huisbezoek bij haar plaats mag vinden, wordt brandweerman Roel gelijk het vuur aan de schenen gelegd over rookmelders. “Uw rookmelder hangt goed, maar heeft u de melder al eens getest?” vraagt Roel. “Nog nooit…” Gelijk wordt de rookmelder getest. Uiteraard volgens het advies van Roel: door onder de rookmelder te gaan staan en met een paraplu of wandelstok de testknop in te drukken. Roel vertelt verder: “Het is verstandig om de rookmelder(s) iedere maand even te testen. Dat kan met de testknop, als u deze knop indrukt dan gaat de rookmelder twee keer af, en daarna vanzelf weer uit.”
Meer tips over brandveilig wonen? Klik hier voor de 7 tips van brandweerman Roel.

Trots op de vrijwilligers
Als we wethouder Mussche vragen hoe dit mooie initiatief tot stand is gekomen, beginnen zijn ogen te glimmen. Vol trots vertelt hij over de test in 2017 om te starten met huisbezoeken. “De eerste ervaringen waren goed, zowel van inwoners, vrijwilligers, gemeente als betrokken organisaties. Bovendien worden mensen steeds ouder en wonen ouderen ook langer thuis.” Genoeg redenen om door te gaan met de bezoeken en verschillende netwerkpartners hieraan te verbinden. Inmiddels zijn dat al er ruim 35. “En daar mogen er nog meer partners bij hoor…” “Met de ruim 20 vrijwilligers van SWS kunnen heel wat bezoeken afgelegd worden. Dat is heel mooi en ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die dit willen doen” vervolgt wethouder Mussche zijn verhaal.

Van veiligheid tot financiën
Na het testen van de rookmelder, loopt Coby met mevrouw Troost de vragenlijst door. “We starten met een risicocheck, daarna zijn er vragen over onder andere vitaliteit en welzijn, veiligheid, sociale contacten en financiën. We houden het algemeen hoor, ik hoef uw banksaldo en pincode niet te weten.” grapt Coby. Nogmaals benadrukt Coby dat het geheeld vrijblijvend is. Ook vertelt ze dat ze samen gaan kijken waar mevrouw Troost behoefte aan heeft en of er mogelijk instanties hulp en ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast kan ze ook aan bijvoorbeeld een fit-test, val-training of diverse (beweeg)activiteiten deelnemen. “En mocht u meer willen weten over (brand)veiligheid, dan kom ik gewoon nog een keer langs hoor.” vult Roel aan.

Als we vragen wat mevrouw Troost van het bezoek vindt, antwoord ze kort maar krachtig: “Heel goed!” Daarna laten Roel en wethouder Mussche mevrouw Troost en Coby alleen. Zodat zij in alle rust (en gezelligheid) verder kunnen met de vragenlijst.

Project Vitaal & Veilig Thuis
Begin dit jaar is het officiële startschot gegeven voor het project Vitaal & Veilig Thuis Staphorst. Meer dan 30 netwerkpartners, van gymvereniging tot politie, ondertekenden een manifest om hun verbondenheid aan dit project symbolisch bekrachtigden.

Project
De gemeente heeft dit project opgezet met de Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en de Stichting Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren, omdat zij het belangrijk vinden dat senioren op een prettige en veilige manier in hun woning kunnen (blijven) wonen. SWS deed al eerder een proef hiermee, en deze proef pakte dermate goed uit dat besloten werd hier beleid van te maken.

Huisbezoek
Tijdens het project krijgen mensen van 75 en ouder, indien zij dit willen, bezoek van één van de vrijwilligers. Deze vrijwilliger neemt vervolgens met deze mensen informatie door over veilig wonen, valpreventie, brand- en inbraakpreventie en welzijns-, zorg- en bewegingsactiviteiten in de gemeente Staphorst. Besproken wordt of hulp en ondersteuning geboden kan worden.

Meer informatie
Meer weten over de huisbezoeken? Klik hier.

Het artikel uit de Staphorster van dinsdag 7 mei 2019.