In juni 2019 start een cursus voor partners, familieleden en andere naast-betrokkenen van mensen
met dementie. De groep wordt georganiseerd door Impluz, preventie ggz in samenwerking met  Carinova.

Waarom deze groep?
Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de
persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met een naaste met dementie valt niet altijd mee.
Vaak komen er bij de naast-betrokkenen allerlei vragen op, zoals: ‘Hoe ziet de toekomst eruit?’,
Hoe kan ik omgaan met bepaald gedrag?’, ‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ of ‘Hoe houd ik het zelf vol?’
Om partners, familieleden en andere naast-betrokkenen van mensen met dementie een steuntje in de rug te bieden,
wordt deze ondersteuningsgroep georganiseerd. De cursus is erop gericht naasten beter te leren
omgaan met de situatie, waardoor ze minder belast raken. De deelnemers vinden begrip,
herkenning en steun bij elkaar. Er zijn in totaal 5 bijeenkomsten van 2 uur.

Inhoud

  • Achtergronden van dementie: oorzaken, gedrag, verloop, behandelmogelijkheden
  • Gevolgen van de aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving
  • Communicatie en dagelijkse omgang met een naaste met dementie
  • Omgaan met lastige situaties
  • Zorgen voor jezelf, hoe doe je dat?
  • Waar vind je hulp en steun?

Het uitwisselen van ervaringen en tips vormt een belangrijk onderdeel van de groep.
Er wordt gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers
zelf worden ingebracht. Deelnemers ontvangen een cursusboek met informatie en opdrachten.

Praktische informatie:

Cursusdata: 3, 17, 24 juni, 1 en 8 juli 2019 van 10.00-12.00 uur

Locatie: Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst

Deelname is gratis. De cursus wordt gefinancierd door de gemeente Staphorst

Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

Voor informatie:
Secretariaat van Impluz
0570-604900
info@impluz.nl