Dinsdag 24 oktober werd voor de elfde keer weer een opfriscursus Rijvaardigheid georganiseerd voor senioren.

Meer dan dertig inwoners uit de gemeente hadden zich hiervoor aangemeld.

De cursus bestaat uit vier onderdelen. De verkeerskennis wordt opgefrist; deelnemers rijden deelnemers een rit in hun eigen auto, waarbij zij, van een gecertificeerde rijinstructeur, zo nodig tips / aanwijzingen krijgen over hun rijgedrag en er is een gezichts- en gehoorvermogen test. Deelname aan een opfriscursus is leerzaam en geeft een gevoel van zekerheid, zonder dat de deelname consequenties heeft voor het rijbewijs.

De reacties van de deelnemers waren heel positief. Aangegeven werd dat het leerzaam en gezellig was.

Hulde ook aan de vrijwilligers die zich die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt.

Deze cursus wordt georganiseerd door VVN afd. Staphorst, Stichting Staphorst Welzijn-Staphorst en de gemeente Staphorst.

De provincie Overijssel financiert mede dit project.