Van 27 september t/m 6 oktober is er een landelijke Week tegen de Eenzaamheid om het thema ‘eenzaamheid’ onder de aandacht te brengen.
Een aantal kerken, jongerenwerk en SWS hebben de handen ineen geslagen om in de gemeente Staphorst een aantal activiteiten te organiseren rondom dit thema.

Aanschuiftafel d’ Olde Skoele
Datum: Donderdag 27 september
Tijdstip: 18.00 uur
Waar: d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427, Rouveen
Voor wie: alle inwoners van Staphorst, IJhorst, Rouveen
Meer informatie 

Omgaan met eenzaamheid
Datum: woensdag 3 oktober
Tijdstip: 14.00 uur
Waar: Dienstencentrum, Berkenlaan 1, Staphorst
Voor wie: alle inwoners van Staphorst, IJhorst en Rouveen
Meer informatie

Toerustingsavond kerkelijk werkers
Datum: Woensdag 3 oktober
Tijdstip: 19.30 uur
Waar: Dienstencentrum, Berkenlaan 1, Staphorst
Voor wie: iedereen die vanuit een kerk bij mensen thuis komt
Meer informatie

Open inloopavonden jongeren
Datum: woensdagavond 3 oktober
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Waar: Bibliotheek Staphorst, dienstgebouw Rouveen, De Bron Staphorst, De Rank
Voor wie: jongeren die elkaar willen ontmoeten
Meer informatie: jongerenwerk en kerken

Boeklezing door Jeanette Molema
Datum: woensdag 3 oktober
Tijdstip: 19.30 uur
Waar: Bibliotheek, Venneland 1, Staphorst
Voor wie: jongeren
Meer informatie: jongerenwerk en bibliotheek

‘Als verlies je raakt’ met Joke Verweerd
Datum: Donderdag 4 oktober
Tijdstip: 20.00 uur
Waar: Hervormd dienstgebouw, Oude Rijksweg 452, Rouveen
Voor wie: mensen die een partner hebben verloren
Meer informatie: Hervormd Rouveen, verlies@hervormdrouveen.nl

Kunstavond met Judith Omvlee, workshop Knallende Kunst
Datum: 4 oktober
Tijdstip: 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
Waar: KunstWijs, Staphorster Kerkweg 35, Staphorst
Voor: iedereen van 12-18 jaar
Meer informatie:  Jongerenwerk, Nanda Knol n.knol@saamwelzijn.nl of een appje naar 06-49399366