Stichting Welzijn Staphorst kijkt terug op een succesvolle vrijwilligersmarkt op 9 maart in Zaal Spoorzicht.
Femmy Koobs – Van Dijk mocht de vrijwilligerspluim voor de categorie individu in ontvangst nemen en de vrijwilligers van Stichting Philadelphia Zorg, afd. Staphorst ontvingen de vrijwilligerspluim in de categorie groep.
Het jeugdbestuur van SC Rouveen, De Groene Hand, ontving de aanmoedigingsprijs 2017.

Diverse media maakten een verslag van de avond.
Zie hier het bericht van weblog Staphorst en een mooi filmpje van de avond.