Het Mantelzorgcompliment 2018 is een extraatje voor de mantelzorgers van de gemeente Staphorst.
Aanvragen voor dit jaar zijn welkom tot 17 oktober.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De gemeente Staphorst stelt een geldbedrag beschikbaar waarmee de waardering en erkenning voor mantelzorgers wordt uitgesproken. Zij onderkent en waardeert het vele werk dat door mantelzorgers gedaan wordt. De gemeente wil dat ook graag laten zien door het mogelijk te maken dat degene die verzorgd wordt een extraatje kan aanvragen voor zijn/haar mantelzorger(s).

Is er iemand die gedurende langere tijd veel voor een familielid, een bekende een buurman of buurvrouw zorgt? Dan kan degene die verzorgd wordt zijn of haar waardering uiten door voor hem of haar het mantelzorgcompliment aan te vragen bij Mantelzorgondersteuning Staphorst. Het mantelzorgcompliment voor 2018 bestaat uit € 100,- per zorgvrager.

Voorwaarden
Om voor een mantelzorgcompliment in aanmerking te komen gelden een paar voorwaarden. De zorgvrager moet in de gemeente Staphorst wonen, dit is geen voorwaarde voor de mantelzorger; de mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald voor de aanvrager; de aanvraag moet voor 17 oktober binnen zijn en zorgvragers kunnen één keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Als blijkt dat iemand in aanmerking komt voor het compliment, dan worden diegene en de mantelzorger bij Mantelzorgondersteuning Staphorst geregistreerd.

Het mantelzorgcompliment moet door de zorgvrager worden aangevraagd. Dit kan door het invullen van een formulier, verkrijgbaar bij Mantelzorgondersteuning Staphorst. Uitbetaling van het compliment vindt plaats in de maand november 2018 (de maand waarin de Dag van de Mantelzorg valt).

Wie inlichtingen wil hierover of een formulier toegestuurd wil krijgen, kan contact opnemen met Mantelzorgondersteuning Staphorst, Femmie Stolte, (06) 22871319 of f.stolte@carinova.nl.