Het Klaverblad in Staphorst is een ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Door middel van ontmoeting, activiteiten en professionele begeleiding en advies, draagt deze ondersteuning bij aan het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Activiteiten worden op maat aangeboden, passend bij de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Hierbij valt te denken aan muziek, sport en spel, buiten-, of creatieve activiteiten. 


Ook de mantelzorgers (partners, familie, betrokkenen)
zijn van harte welkom.
Het ontmoetingscentrum biedt respijtzorg en professionele informatie en advies gericht op het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en gelegenheid om in contact te komen met andere mantelzorgers. 

Medewerkers van Stichting Welzijn Staphorst en Mantelzorgondersteuning Carinova zijn op het ontmoetingscentrum aanwezig en heten u samen met een team opgeleide vrijwilligers van harte welkom! 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de contactpersonen van het Klaverblad.

Op dit moment is het vooraf aanmelden noodzakelijk.
Bij SWS kan dit via projectleider Lian Benard via 0522 – 46 51 43 of info@sws-staphorst.nl of via Erna Martens via h.martens@carinova.nl
Download hier de flyer.