Stichting Welzijn Staphorst (SWS) is een zelfstandige welzijnsstichting voor de inwoners van Staphorst, Rouveen en IJhorst vanaf 24 jaar.

De overheid heeft sinds 2015 een aantal taken overgeheveld naar de gemeentes in Nederland.
De gemeente Staphorst heeft besloten om een aantal van die taken niet zelf uit te voeren maar dat uit te laten voeren door de Stichting Welzijn Staphorst.

Het kantoor van SWS is gevestigd in het Dienstencentrum te Staphorst.

SWS heeft een stichtingsbestuur en er zijn ruim 80 vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor de stichting.
Daarnaast zijn er drie medewerkers in dienst.