Stichting Welzijn Staphorst (SWS) is een zelfstandige welzijnsstichting voor de inwoners van Staphorst, Rouveen en IJhorst vanaf 24 jaar.

De overheid heeft sinds 2015 een aantal taken overgeheveld naar de gemeentes in Nederland.
De gemeente Staphorst heeft besloten om een aantal van die taken niet zelf uit te voeren maar dat uit te laten voeren door de Stichting Welzijn Staphorst.

Het kantoor van SWS is gevestigd in het Dienstencentrum te Staphorst.

SWS heeft een stichtingsbestuur en er zijn ruim 90 vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor de stichting.
Daarnaast zijn er vier medewerkers in dienst.

Vrijwilligersbeleid
Medewerkers en vrijwilligers van SWS werken met mensen. Wij willen elkaar en de mensen met wie wij werken een veilige omgeving bieden waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.
In het beleid ‘Zo gaan wij met elkaar om’ hebben wij hierover afspraken gemaakt.

Vertrouwenspersoon
Indien een vrijwilliger of hulpvrager vragen of opmerkingen heeft of er iets is voorgevallen tegen de regels van omgang en gedrag in kan hij of zij in eerste instantie terecht bij Margje Ponstein, teamcoördinator. Indien u liever met iemand anders contact wilt kunt u zich ook melden bij één van de andere medewerkers of bestuurders van SWS.
Margje Ponstein, of een andere medewerker of bestuurder van SWS, zal datgene wat de vrijwilliger hem of haar ter ore brengt in vertrouwen behandelen.