Het werk van Stichting Welzijn Staphorst kan worden onderverdeeld in een aantal thema’s.

Eenzaamheid
Stichting Welzijn Staphorst wil eenzaamheid graag voorkomen, tegengaan en signaleren.
Door het organiseren van activiteiten willen we inwoners, jong en oud, stimuleren om mee te doen in de samenleving.
Daarnaast vindt SWS het belangrijk om het thema ‘eenzaamheid’ onder de aandacht te brengen bij de inwoners zodat mensen zich ervan bewust zijn dat er ook in Staphorst, Rouveen en IJhorst sprake is van eenzaamheid. Bij ouderen, maar ook zeker bij jongeren.
Het signaleren van eenzaamheid gebeurt ook door middel van bijvoorbeeld het seniorenbezoekersproject.
SWS is ook een meldpunt voor mensen die zich zorgen maken over iemand.
Denkt u dat iemand eenzaam is, of zijn er andere redenen waarom u zich zorgen maakt over iemand, dan kunt u dat melden bij de sociaal werkers van SWS.

Ouderenwerk
SWS zet zich in om het welzijn van ouderen in de drie dorpen te bevorderen.
Vragen die het bestuur en de sociaal werkers van SWS zichzelf voortdurend stellen zijn onder andere:
– is er genoeg te doen voor ouderen in onze gemeente?
– kunnen ze goed zelfstandig blijven wonen?
– zijn er goede vervoersvoorzieningen voor ouderen?
– zijn ouderen op de hoogte van de veranderingen in de zorg?
SWS vindt het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de leef- en gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Staphorst en wil graag continu inspelen op eventuele behoeften en vragen.
Voor de ouderen in de gemeente organiseert SWS in Staphorst, IJhorst en Rouveen ontmoetingsactiviteiten.
Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd gericht op gezondheid, veiligheid en meer.
Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje wordt ook georganiseerd vanuit SWS, in samenwerking met Verscentrum Bergerslag.

Vrijwilligerswerk
SWS ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, door middel van bijvoorbeeld scholing en deskundigheidsbevordering.
Daarnaast worden vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact gebracht door middel van een vacaturebank.
Op het kantoor van SWS worden gesprekken gevoerd met (potentiƫle) vrijwilligers, zodat iemands kwaliteiten optimaal benut worden. De sociaal werkers van SWS doen er alles aan om iemands talenten te ontdekken en op die manier mensen in hun kracht te zetten. Op deze manier leiden ze ook kwetsbare inwoners naar vrijwilligerswerk.
Waardering van vrijwilligerswerk is voor SWS van groot belang. Om die reden organiseren zij elk jaar in maart een vrijwilligersmarkt, waarbij ook de vrijwilligerspluim wordt uitgereikt.

Buurtwerk
SWS heeft als doel om de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen en wijken te behouden en/of te vergroten.
Initiatieven van (groepen) burgers die bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang worden door SWS op verschillende manieren ondersteund.
Voor SWS is het belangrijk om te weten wat er leeft in de dorpen en daarom werken ze nauw samen met dorps- en wijkraden.

Samenwerking
SWS kan haar werkzaamheden alleen uitvoeren door samen te werken met veel verschillende organisaties.
SWS is de spin in het web van het vele aanbod in Staphorst, Rouveen en IJhorst. afbeelding3