Het seniorenbezoekersproject van de Stichting Welzijn Staphorst (SWS) is in volle gang. Het project startte eind mei 2016 en houdt in dat alle inwoners van de gemeente Staphorst tussen de 70 en 75 jaar bezoek ontvangen van een seniorenbezoeker.

De SWS voert dit onderzoek uit om inzichtelijk te krijgen hoe de situatie van die leeftijdsgroep er op dit moment uitziet en waar eventueel nog behoefte aan is. Ook peilen ze hoe de senioren de toekomst zien, met het oog op de veranderingen in de zorg. De doelgroep die bezocht wordt heeft in mei 2016 een brief ontvangen over dit onderzoek maar nog niet iedereen is op dit moment bezocht.

De vrijwilligers die de bezoeken doen, hebben zich destijds aangemeld via een oproep van de WMO-kerken en een oproep in de krant. Achttien vrijwilligers hebben zich toen gemeld en zijn opgeleid. Zij zullen in totaal zo’n 500 bezoeken doen en doen dit in willekeurige volgorde. De inwoners die wel een brief hebben ontvangen maar nog geen bezoek hebben gehad zullen de komende maanden alsnog worden gebeld voor het maken van een afspraak.

De vrijwillige seniorenbezoekers ervaren de gesprekken die ze hebben als zeer nuttig en vinden het fijn dat veel mensen bereid zijn hen te ontvangen voor een gesprek.