Stel je voor dat je in een vreemd land terecht komt, waar je de taal niet spreekt en de weg niet kent. Waar de regels anders zijn en het openbaar vervoer of de gezondheidszorg niet zo werkt als je gewend bent. Wat zou het dan fijn zijn als iemand je wegwijs maakt in die nieuwe wereld, zodat jij je thuis kunt voelen op je nieuwe plek. VluchtelingenWerk zoekt maatschappelijk begeleiders, die vluchtelingen begeleiden in de eerste periode in de gemeente Staphorst, waar zoveel voor hen nieuw is.

VluchtelingenWerk Staphorst biedt begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsstatus die in de gemeente komen wonen. Zowel op juridisch als op maatschappelijk vlak ondersteunt een vrijwilliger de statushouders bij alle voorkomende zaken. Deze begeleiding wordt gedurende 18 maanden geboden.

Wij zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste mensen die deze nieuwkomers willen begeleiden. Met jouw inzet kun je echt iets betekenen! Je kunt nieuwkomers wegwijs maken in de gemeente, ondersteunen bij hun gezinshereniging en nog veel meer. De gemiddelde tijdsinvestering is 2 dagdelen per week, dit is flexibel in te vullen in overleg met cliënten.

Bij VluchtelingenWerk hechten we veel waarde aan onze vrijwilligers. Je krijgt daarom de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en trainingen om jezelf verder te ontwikkelen. Je wordt begeleid door een beroepskracht.

Voor meer informatie, neem een kijkje op de website van Vluchtelingenwerk

Reageren

Gegevens

Opdrachtgever
Begindatum
Website
Plaats
Periode
Tijdsbesteding p/w
VOG
Vergoeding
Flexibele werktijden