OPROEP:
Het bestuur van de stichting Historieherstel 2017 heeft zich vanaf oktober 2017 ingezet voor het herstel van historische waarden in onze gemeente Staphorst. Zo werd met behulp van de gemeente Staphorst en de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde gemeente samen met een grote groep vrijwilligers en financieel ondersteuners, de klokkenstoel- compleet met twee luidklokken die in de periode 15e tot ver in de 18e eeuw bij de huidige kerkheuvel stond- in ere hersteld en klinkt het indrukwekkende geluid van deze klokken opnieuw bij bijzondere momenten.

Wij zoeken:
1) Een vaste groep vrijwilligers die zelfstandig o.l.v. een deskundige het groen onderhoud aan het parkeerplaatsje , pad en de kerkheuvel(s) wil gaan uitvoeren en daar waar nodig willen werken aan het onderhoud van de klokkenstoel zelf.
Wat wordt er van deze groep verwacht:
– Op gezette tijden met een kleine groep werken aan groen onderhoud : snoeien van het teveel aan begroeiing op de kerkheuvel en bijhouden van het groen langs het pad naar de kerkheuvel en voor de specialisten met ervaring in houtbewerking: onderhoud aan de klokkenstoel

Wij zoeken :

2) Een vaste groep vrijwilligers die het ambacht van het klokluiden onder de knie willen krijgen . Deze groep wordt opgeleid en ondersteund door personen met ervaring. Een leeftijdsgrens stellen we niet echt maar we denken aan een klokluidgroep in de leeftijd tussen b.v. de 21 en 80 jaar.
Wat verwachten we van deze groep :
– Op gezette tijden , volgens een klokluidplan : het laten horen van het prachtige enkele of dubbele klok(ken)geluid bij bepaalde gelegenheden zoals we daar al “aarzelend” mee zijn begonnen : oud en nieuw, dodenherdenking en andere bijzondere dagen. Er wordt dan vaak in tweetallen samengewerkt op het klokkenstoelterrein nabij de kerkheuvel in Staphorst.

Reageren

Gegevens

Opdrachtgever
Begindatum
Website
Plaats
Einddatum
Periode
Tijdsbesteding p/w
VOG
Vergoeding
Flexibele werktijden