SWS gaat een samenwerking aan met Humanitas en daarvoor zijn wij op zoek naar een

Vrijwilliger Steunpunt Formulieren

Het steunpunt is een laagdrempelig inloopspreekuur voor mensen uit de gemeente die informatie, vragen of hulp nodig hebben bij hun administratie en geldzaken. Vrijwilligers van het inloopspreekuur zijn geschoold voor dit werk en staan met raad en daad klaar voor de bezoeker.

Dit vragen we van je:

 • Je beschikt over algemene kennis van wet- en regelgeving m.b.t. geldzaken eventueel aangevuld met specifieke kennis van gemeentelijke sociale voorzieningen/sociale kaart; (aparte training)
 • Je hebt ervaring met, en vind het leuk om formulieren in te vullen;
 • Je beschikt over goede computervaardigheden;
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je kunt de privacy van de bezoekers bewaken;
 • Je kan goed luisteren, bent geduldig en kan doorvragen;
 • Je bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de bezoekers;
 • Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid deze aan te vragen.

 

Jouw taken:

 • Je werkt altijd samen met een andere vrijwilliger;
 • Je gaat in gesprek met bezoekers over vragen betreffende geldzaken;
 • Je biedt hulp bij het invullen van formulieren: kwijtscheldingsformulieren, uitkeringen, WMO indicaties, aanvragen bijzondere bijstand, aanvraag DigiD etc.;
 • Je belt samen met bezoekers naar instanties;
 • Je biedt hulp bij het lezen en uitleggen van brieven;
 • Je biedt hulp bij het schrijven van brieven of eenvoudige bezwaarschriften;
 • Je geeft een aanzet voor het leren maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven;
 • Je maakt samen met de bezoeker een overzicht van betalingsachterstanden en schulden;
 • Je faciliteert de bezoekers ter plekke door aanbod van computers, printer en scanner;
 • Je biedt hulp bij verwijzing naar ketenpartners en andere (hulp)organisaties;
 • Je biedt hulp bij het vinden van de weg in de digitale wereld van instanties;
 • Je geeft financiële tips om rond te komen.
Reageren

Gegevens

Opdrachtgever
Begindatum
Website
Plaats
Einddatum
Periode
VOG
Vergoeding
Flexibele werktijden