Het gecertificeerde Taalhuis Staphorst in Bibliotheek Staphorst coördineert alle vragen rondom taalbevordering volwassenen.  Taalvragers (NT1 en NT2) vragen om hulp bij het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van Nederlandse zinnen/teksten en andere basisvaardigheden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in eigen woonplaats, op non-formele wijze, door de taalhuisdocent en taalvrijwilligers.

Het Taalhuis is op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers die 1 tot 2 uur per week beschikbaar zijn om 1 taalvrager of een kleine groep taalvragers te begeleiden als taalcoach. Ook is het mogelijk om ondersteunende werkzaamheden te doen tijdens de taalmorgen op dinsdag in de bibliotheek (9.30-11.30 uur). Je leert veel over andere culturen en geeft begeleiding op de 1e verdieping van de Bibliotheek óf – zo nodig – bij de taalvrager thuis.

De taalhuisdocent voorziet je van de nodige informatie en advies. Najaar 2022 krijgen nieuwe taalvrijwilligers een basistraining taalvrijwilliger aangeboden, waardoor je deskundigheid als taalvrijwilliger nog groter wordt.

 

Reageren

Gegevens

Opdrachtgever
Begindatum
Website
Plaats
Einddatum
Periode
Tijdsbesteding p/w
VOG
Vergoeding
Flexibele werktijden